kalkulator pożyczek kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych najlepsza pożyczka najlepsza pożyczka kalkulator pożyczki gotówkowej
kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych najlepsza pożyczka
kalkulator pożyczek najlepsza pożyczka najlepsza pożyczka najlepsza pożyczka najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych
kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczki gotówkowej
kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczki gotówkowej najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek najlepsza pożyczka
kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczki gotówkowej najlepsza pożyczka
kalkulator pożyczek gotówkowych najlepsza pożyczka kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczek kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczek najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek
kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczki gotówkowej kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek
kalkulator pożyczek
kalkulator pożyczek najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczek gotówkowych kalkulator pożyczki gotówkowej najlepsza pożyczka najlepsza pożyczka kalkulator pożyczek kalkulator pożyczki gotówkowej

Ing bank slaski

ING Bank Śląski prowadzi działalność od 1989 roku i jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć ponad 440 placówek, 770 bankomatów i ponad 400 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę i platformę współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

ING Bank Śląski obsługuje ponad 3 000 000 klientów detalicznych oraz 25,800 klientów korporacyjnych. W minionym kwartale, zgodnie z przyjętą strategią, ING Bank Śląski intensywnie rozwijał akcję kredytową, z sukcesem pozyskiwał nowych klientów oraz utrzymywał silną pozycję banku depozytowego.

ING Bank Śląski S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym w kwocie 130.100.000,00 zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie 130.100.000,00 zł, NIP: 6340135475.Tms brokers
Opis oferty: okres kredytowania – do 20 lat
Bank dnb nord

Porównywarka kredytów

Cel kredytu:
pomoc
Rynek:
pomoc
Przedmiot zakupu:
pomoc
Wartość nieruchomości:
pomoc
PLN
Kwota kredytu:
pomoc
PLN
Waluta kredytu:
pomoc
Rodzaj rat:
pomoc
Okres kredytu:
pomoc
lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy:
pomoc
lat
Pokaz oferty
Kwota kredytu:
pomoc
PLN
Waluta kredytu:
pomoc
Rodzaj rat:
pomoc
Okres kredytu:
pomoc
miesiące
Pokaz oferty
Cel kredytu:
pomoc
Rok produkcji:
pomoc
rok
Cena samochodu:
pomoc
PLN
Kwota kredytu:
pomoc
PLN
Waluta kredytu:
pomoc
Rodzaj rat:
pomoc
Okres kredytu:
pomoc
miesięcy
Pokaz oferty
Przedmiot zabezpieczenia:
pomoc
Wartość nieruchomości:
pomoc
PLN
Kwota kredytu:
pomoc
PLN
Waluta kredytu:
pomoc
Rodzaj rat:
pomoc
Okres kredytu:
pomoc
lat
Wiek najstarszego kredytobiorcy:
pomoc
lat
Pokaz oferty

przy współpracy z

Comperia.pl - Porównywarka finansowa nr 1